2400m2 đất nền giáp hồ Bảo Lâm, Lộc Thắng, Bảo Lâm

Địa chỉ giáp hồ Bảo Lâm, Lộc Thắng, Bảo Lâm
Kết bạn zalo 0931.555.959 để ký gửi và đăng tin nhà đất