Đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai tỉnh Lâm Đồng

Qua đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 40/2022/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 và các văn bản 473/UBND-ĐC ngày 05/07/2022; 4791/UBND-ĐC ngày 30/06/2022; 4911/UBND-ĐC ngày 05/07/2022. Lãnh đão Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Giám đốc Văn phong Đăng ký đất đai tỉnh một số nội dung như sau:

đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai tỉnh lâm đồng

1. Chỉ đạo đến toàn thể viên chức, người lao động, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm việc phát hành văn bản xin lỗi người dân, tổ chức trong việc chậm, trễ hạn giải quyết hồ sơ.

2. Tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục tách, hợp thửa đất đã tiếp nhận chưa giải quyết từ thời điểm trước và sau ngày 05/07/2022 trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện các nội dung sau:

– Đối với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 05/07/2022 thì tiếp tục cho thực hiện giải quyết theo Quyết định 40/2022/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh về Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

– Đối với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 05/07/2022 cho đến nay mà chưa giải quyết thì phải báo cáo, giải trình cụ thể từng hồ sơ về lý do tiếp nhận; tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan nếu có.

– Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh quán triệt đến toàn thể các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thành phố tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đo đạc theo yêu cầu của người dân liên quan đến hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất, thức hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tách, hợp thửa đất đủ điều kiện giải quyết theo nội dung văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh, đồng thời tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản nêu trên trình Giám đốc sở xem xét.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo về Lãnh đạo Sở trước ngày 24/08/2022. Giám dốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo.

Để nhận thêm các thông tin về bất động sản Lâm Đồng ảnh hưởng đến giá đất Bảo Lộc hãy liên hệ với Minh Bạch Land:


MINHBACHLAND.COM.VN

Trụ Sở: 264 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0931.555.959

Email: minhbachland@gmail.com

Website: minhbachland.com

Minh Bạch Land

Công ty TNHH Minh Bạch Land được thành lập từ năm 2015. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Trí An Land đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn, phân phối Bất động sản tại Việt Nam.. Với tôn chỉ hoạt động: Trọn chữ TÍN, vẹn niềm TIN, chúng tôi đã nỗ lực trở thành kênh tư vấn tin cậy, mang đến cho khách hàng những dự án, sản phẩm đầu tư chất lượng và tiềm năng sinh lời cao nhất.