Nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, Lộc Phát, Bảo Lộc

Căn cứ Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Quyết định số 50/1017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Nghị Quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

nâng cấp đường trần khánh dư bảo lộc

Trong đó có Dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đường Trần Khánh Dư, phường Lộc phát, thành phố Bảo Lộc.

Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

Lý do thu hồi đất:  Xây dựng nâng cấp tuyến đường Trần Khánh Dư, tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

1. Địa điểm thu hồi: Tại phường Lộc Phát thành phố Bảo Lộc.

2. Vị trí đất thu hồi: Có họa đồ vị trí lô đất đính kèm.

3. Tổng diện tích: 391,5m2. Trong đó đất ở 90m2, đất chuyên dùng 35m2, đất nông nghiệp 162,5m2 và đất giao thông 104m2.

4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong tháng 8 năm 2022.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (chủ đầu tư) có trách nhiệm liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có chức năng cung cấp thông tin địa chính đất đai, lập hồ sơ thu hồi đất đến từng thửa đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.

6. Giao UBND phường Lộc Phát thực hiên:

– Niêm yết công khai Thông báo chủ trương thu hồi đất này tại trụ sở UBND xã, phường địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.

– Quán triệt đến người có đất trong phạm vi thu hồi: sau khi cơ quan Bồi thường giải phóng mặt bằng đã niêm yết công khai hồ sơ kiểm kê về đất đai, tài sản gắn liền với đất và UBND thành phố Bảo Lộc có Quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất không được phép thực hiện các biến động đất đai và tạo lập tài sản gắn liền với đất trên diện tích thu hồi thực hiện dự án.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện tham mưu UBND thành phố về trình tự thủ tục hồ sơ liên quan thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định, tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc thực hiện dự án đúng tiến độ…

8. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo đến các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình cá nhân liên quan việc thu hồi đất trong phạm vi dự án biết và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Quá trình triển khai dự án đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc có báo cáo tiến độ thực hiện để UBND thành phố Bảo Lộc biết giải quyết những vướng mắc nếu có.

Để nhận thêm nhiều thông tin liên quan đến đất nền Bảo Lộc hãy liên hệ với Minh Bạch Land để được tư vấn miễn phí:


MINHBACHLAND.COM.VN

Trụ Sở: 264 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0931.555.959

Email: minhbachland@gmail.com

Website: minhbachland.com

Minh Bạch Land

Công ty TNHH Minh Bạch Land được thành lập từ năm 2015. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Trí An Land đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn, phân phối Bất động sản tại Việt Nam.. Với tôn chỉ hoạt động: Trọn chữ TÍN, vẹn niềm TIN, chúng tôi đã nỗ lực trở thành kênh tư vấn tin cậy, mang đến cho khách hàng những dự án, sản phẩm đầu tư chất lượng và tiềm năng sinh lời cao nhất.